Overovanie CHE

 • Ako horí sviečka

 • Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH vodných roztokov

 • Biokatalyzátor

 • Detektívny príbeh

 • Endotermické a exotermické reakcie

 • Energetické zmeny pri chemických reakciách

 • Kolobeh vody

 • Kyslé, zásadité, neutrálne roztoky

 • Ropná škvrna

 • Vplyv katalyzátora

 • Vplyv teploty

 • Vplyv množstva reagujúcich častíc

 • Zákon zahovania hmotnosti