Overovanie INF

3D modelovanie a 3D tlač

 1. Úvod od 3D modelovania

 2. Telesá s otvormi

 3. Import hotových výkresov a príprava pre tlač

BBC micro:bit

 1. Spoznávame BBC micro:bit

 2. Nositeľná elektronika

 3. Inteligentná domácnosť

GEO dáta

 1. Určovanie geografickej polohy pomocou GPS 1

 2. Určovanie geografickej polohy pomocou GPS 2

 3. Zaznamenanie a spracovanie geolokačných dát 1

 4. Zaznamenanie a spracovanie geolokačných dát 2

 5. Geolokačné hry pre mobilné zariadenia 1

 6. Geolokačné hry pre mobilné zariadenia 2

Programovanie Lego EV3

 1. Skúmajme LEGO EV3 hardvérovú kocku a senzory

 2. Programové prostredie LEGO Mindstorms Education

 3. Konštrukcia funkčného robota, programové ovládanie motorov

 4. Využitie senzorov LEGO EV3 zostavy

 5. Premenné a matematické operácie

Programovanie Scratch

 1. Preskúmajme Scratch

 2. Animácie v Scratchi

 3. Udalosti v Scratchi s myšou a klávesnicou

 4. Textový vstup a výstup, použitie premenných

 5. Práca so zvukom, použitie viacerých pozadí, posielame správy v Scratchi

 6. Použitie mikrofónu a kamery – postavy počúvajú a sledujú

 7. Učíme sa nové bloky v Scratchi – cyklus a pečiatkovanie

 8. Náhodné čísla a nové bloky

 9. Využívanie súradníc a vstupov – tvorba vlastnej hry

Spracovanie videa

 1. Film ako nástroj prezentácie

 2. Digitálne spracovanie videa

 3. Finálna úprava videa