Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa bude konať dňa 4. 9. 2023 o 8.00 hod. na školskom dvore.

Program:

  1. Slávnostné otvorenie školského roka
  2. Slávnostné rozdelenie žiakov do 1. ročníka v átriu školy a 5. ročníka na školskom dvore
  3. Triednická hodina
  • školský poriadok
  • rozvrh hodín
  • pomôcky
  • ostatné informácie

Ukončenie vyučovania 4. 9. 2023 o 10.00 hod.