We learn internet security – Minecraft

Ciele medzinárodnej spolupráce:
• Osvojiť programovacie prostredie Minecraft Education.
• Zvýšenie motivácie učiť sa a byť aktívny na hodinách informatiky.
• Rozšírenie vedomostí v oblasti bezpečnej komunikácie na internete a spolupracovať na spoločných témach.
• Vytvárať priateľstvá medzi študentmi, učiteľmi, školami a komunitami.

Očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce:
• Online zbierka Minecraftových svetov internetovej bezpečnosti.
• Online zbierka vytvorených aktivít ako plagáty a videa internetovej bezpečnosti.

Pracovný postup na projekte:
• Každá fáza bude obsahovať rôzne témy (riziká na sociálnych sieťach, vírusy, červy a trójske kone, spyware, spam, kyberšikana, phishing, cookies).

• Partneri budú spracovávať si navzájom úlohy, sledovať a komentovať ich výsledky, zdieľanie zodpovednosti za chod projektu.

• Zhromaždené vytvorené svety v Minecrafte, budú mať za úlohu žiaci z partnerských škôl overiť funkčnosť sveta a dať spätnú väzbu autorom.

Partnerské krajiny: Turecko, Slovinsko, Rumunsko a Poľsko
Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ
Dĺžka realizácie projektu: 10/22 – 5/23
Počet zapojených žiakov: 19/74
Vek žiakov: 10 – 19