Workshop-žiaci

Pondelok a utorok pred jesennými prázdninami sme sa na našej škole venovali informatike, biológii, chémii a fyzike. Žiaci prvého až piateho ročníka sa stali bádateľmi a pod vedením starších spolužiakov objavovali a spoznávali pomôcky, ktoré sme získali z projektu IT Akadémia. Mikroskopy, senzory, teplomery, Vinci lab, robotické autíčka, microbity, LEGO EV3 a aj ďalšie prešli mnohými detskými rúčkami a v zvedavých hlavičkách zanechali jedinečné zážitky. Doplnkové aktivity ako 3D okuliare či vrecúška s prekvapením boli dobrodružným spestrením týchto dní. Veľkú pochvalu si zaslúžia žiaci, ktorí svojim mladším spolužiakom prezentovali skúsenosti nadobudnuté na jednotlivých prírodovedných hodinách a krúžkoch.