Jazyky

Anglický jazyk

Výhodou nášho školského vzdelávacieho programu je vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka v časovej dotácii 2 hodiny týždenne. Cieľom je zoznámenie sa...

Ruský jazyk

Od 7. ročníka majú žiaci možnosť voľby druhého cudzieho jazyka. Ruský jazyk sa vyučuje v dvojhodinovej časovej dotácii. Ruský jazyk je považovaný za: svetový...

Nemecký jazyk

Od 7. ročníka majú žiaci možnosť voľby druhého cudzieho jazyka. Nemecký jazyk sa vyučuje v dvojhodinovej časovej dotácii podľa moderných učebníc BESTE FREUNDE...