Krakow, Oswiecim, Wieliczka

Exkurzia

Krakow, Oswiencim, Wieliczka. Táto známa trojica lokalít sa už tradične navštevuje koncom mája v rámci záverečného výletu pre žiakov 9. ročníka. V tomto školskom roku sa tejto návštevy Poľska opäť zúčastnili žiaci IX. A, IX. B a IX. C v dňoch 17. – 19.5.

Exkurzia bola zameraná na mesto Krakov a jeho okolie. Žiaci tak spoznávali kultúrno-historické pamiatky centra mesta i miestny kolorit poľského národa. Najočakávanejšou zastávkou v rámci exkurzie bolo pre žiakov azda pietne miesto II. svetovej vojny – koncentračný tábor Auschwitz I a Auschwitz II v Osvienčime. Aj pri tejto lokalite sa osvedčilo staré známe „raz vidieť je lepšie ako viackrát počuť“. Žiaci si tak okrem historických poznatkov od sprievodcu odniesli aj súkromnú skúsenosť s ľudskou krutosťou našej minulosti. „Bonbónikom“  v závere exkurzie bola návšteva podzemného múzea soľnej bane vo Wieličke. V hĺbke 135 m mali žiaci možnosť okúsiť atmosféru baníckeho povolania a života bez denného svetla. Cestou domov nás čakala posledná zastávka Kostola Božieho milosrdenstva v časti Lagiewniki.

Pekné počasie, príjemní miestni ľudia a samotné „genius loci“ navštívených miest zanechali bohaté spomienky v nás všetkých. „Dziękuję bardzo Polska za wszystko!“

-Mgr. Ľ. Exenbergerová-