Poďakovanie rade rodičov

Čítanie v anglickom jazyku „Čítanie je pre myseľ tým, čím cvičenie pre telo.“ (Joseph Addison) Čítanie nám otvára obzory poznania, rozvíja fantáziu, učí kriticky myslieť, cibrí náš intelekt aj vkus. Z jazykového hľadiska rozširuje našu slovnú zásobu, zlepšuje pravopis, pomáha Čítať viac