Skrátené vyučovanie

Z dôvodu vysokých teplôt a pre zachovanie dobrého duševného a fyzického zdravia žiakov školy je skrátené vyučovanie na 35 minútové vyučovacie hodiny. Skrátené vyučovanie bude až do odvolania.