Záložka do knihy spája školy

Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka.
Knihy majú v detskom veku magickú moc. Sú istou formou hry,
zábavy ale aj trávenia voľného času.
Čítanie kníh u detí rozvíja slovnú zásobu, schopnosť formulovať
písomne svoje myšlienky, zlepšuje čítanie s porozumením, učí
kritickému mysleniu. Vo veľkej miere podporuje rozvoj fantázie,
zvyšuje empatiu k druhým a pozitívne vplýva na budúce vzdelávanie.
Práve pre tieto a mnohé ďalšie pozitíva čítania sa naša škola aj tento
rok zapojila už do 12. ročníka projektu- Záložka do knihy spája školy.
Žiaci 1. stupňa si pre kamarátov z Čiech pripravili záložky na tému:
Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Ľubovoľnou
technikou vytvorili krásne, pestrofarebné záložky rôzneho druhu,
ktoré odoslali do Čiech 134 žiakom jazykovej školy Praha – Písnice.
Veríme , že sa našim kamarátom záložky páčili a budú im
spríjemňovať pekné chvíle pri čítaní rozprávkových a detských kníh.