Druhý stupeň naďalej doma!

Vážení rodičia,

na základe výsledkov analýzy výskytu ochorení horných dýchacích ciest (vrátane ochorenia na Covid-19) a zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou budú od pondelka 29.11.2021 verejnou vyhláškou zatvorené: II. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy.

I. stupeň ZŠ sa bude posudzovať individuálne podľa percenta chýbajúcich detí, pričom školské kluby detí zostávajú otvorené pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Školy sa budú otvárať podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Upozorňujeme rodičov 4. ročníka, že ŠKD je pre žiakov 4. očníka zrušené, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov v skupinách.