Nevídané kostýmy a skvelá zábava 🎉😃🎭

Týmito slovami sa dá opísať karneval, ktorý rozkrútili žiaci 1. stupňa so svojimi pani učiteľkami a vychovávateľkami. V karnevalovom sprievode sa objavili: perníková chalúpka, automat s hračkami, slnko, páv, jednorožec, socha Slobody, balón , tank … Tancovali aj známe princezné, futbalisti, či spidermani.
Takže tu nechýbala:
hudba
súťaže
občerstvenie
Touto akciou a za hojnej účasti rodičov sme pomaly ukončili fašiangové obdobie.