Týždeň priateľstva v II. A ❤️

Priateľstvom označujeme starostlivý, láskyplný a obvykle silný emocionálny vzťah. Je dobré, keď priateľské vzťahy dokážeme formovať aj u žiakov v škole. Pomocou cielených aktivít môžeme budovať a udržiavať komunikačné a sociálne zručnosti.
V tomto Týždni priateľstva to boli aktivity:
✓ Miesto po mojej pravej ruke je voľné
✓ Klbko priateľstva
✓ Objatie
✓ Preteky na troch nohách
✓ Poznáme sa dobre?
✓ Pletené srdcia
✓ Slniečko priateľstva a iné …
Nakoniec každý dostal „Vysvedčenie pre kamaráta“.