Hlinená krása

Talenty z Juhu

Chceli by ste sa aspoň na chvíľu ocitnúť vo svete nádherných víl, škriatkov a iných fantazijných bytostí? Nič jednoduchšie. Stačí zájsť 12. 6. do centra voľného času, kde budú vystavené výtvory žiakov vranovských škôl z 20. ročníka umeleckej súťaže Hlinená krása našimi očami. Bolo tu treba preukázať zručnosť v modelovaní i bohatú fantáziu. Šesť žiakov našej školy zabojovalo v tejto súťaži a traja z nich si odniesli aj ocenenie.

I. kategória: Lenka Pšeničňaková z III. A – 1. miesto

II. kategória: Šimon Doboš zo VI. C – 3. miesto

III. kategória: Patrik Kozák zo VII. A – 3. miesto,  zároveň zvláštna cena za precíznu prácu

Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným dvojnásobne.

-av-