Imatrikulácia

Tohtoročná imatrikulácia sa niesla v duchu rozprávky Arabela, kde hlavná hrdinka navštívila naše deti zo školského klubu. Veľká kamarátka Nelka zaspievala pre našich nových “klubárov” krásnu pieseň, čím deti veľmi zaujala a potešila. Naša Arabela nečakane obdarovala prstienkami aj pani riaditeľku a pani zástupkyne. Deti z oddelení ŠKD sa predviedli ako veľkí školáci so svojím programom. Nakoniec nechýbal ani slávnostný sľub, ktorý samozrejme naši klubári spolu s Arabelou zložili. Pani vychovávateľky prichystali pamätné listy, sladké odmeny, pohostenie a taktiež nechýbala ani diskotéka, ktorá pokračovala aj na školskom dvore. Ďakujeme pekne aj triednym pani učiteľkám, že sa tiež zúčastnili už tradičnej imatrikulácie detí ŠKD.

-ts-