Okresné kolo Pytagoriády

Na okresnom online kole Pytagoriády sme mali 9 úspešných riešiteľov, z ktorých
v kategórii P5 získali 1. miesto Ján Hardoň, 3. miesto Juraj Pastirčák
v kategórii P6 3. miesto Jozef Veliký
a v kategórii P8 4. miesto Patrícia Slivková.

Blahoželáme!