pf 2022

Vykročme s rozvahou, láskou a ľudskosťou v ústrety novému roku! Dobré úmysly, poctivá snaha a trpezlivosť nás spoľahlivo povedú k úspechu, spokojnosti a radosti. A nech nás na dlhej ceste sprevádzajú zdravie a úprimnosť. Majme teda skvelý rok!