Bylinkové popoludnie v ŠKD

Takáto prírodná leķáreň je bezplatná a každý si ju môže nazbierať sám pri nedeľnej prechádzke. Sú to vzácne dary. Preto si v tomto chladnom období p. vychovávateľky pripravili pre detí čajíkovo bylinkvý deň aj s prednáškou od p. vychovávateľky Haňovej ktorá ich oboznámil, aká bylinka nám na čo slúži.