Čítať a rozumieť

V dnešnej dobe plnej počítačových hier klesá záujem detí o čítanie. Tento pokles záujmu so sebou prináša negatívne následky. Deti strácajú predstavivosť, tvorivosť i čitateľské zručnosti, ku ktorým patrí aj čítanie s porozumením. Naša škola sa preto snaží viesť deti k pravidelnému čítaniu (návštevy knižnice) Čítať viac

Hra maľovaním podľa Arno Sterna

Do čerstvo otvoreného ateliéru na rozvoj výtvarnej expresie vo Vranove nad Topľou zavítali niektoré deti z prvého ročníka, aby si vyskúšali program Hra maľovaním. Prostredníctvom hry maľovaním je každá ľudská bytosť schopná vyjadriť to, čo sa nemohlo prejaviť žiadnymi ďalšími Čítať viac

Beseda s lekármi

Ani po troch rokoch pauzy neodmietli pozvanie naši tradiční hostia, lekári – špecialisti: MUDr. Pšeničňáková – gynekologička a MUDr. Cyril Fedor – urológ. Ich návšteve sa tešili žiaci deviatych ročníkov našej školy, ktorým boli tieto besedy venované. Dievčatám i chlapcom opäť Čítať viac

Výsledky žrebovania

Milí rodičia, venujte pozornosť výsledkom žrebovania! Predškoláci, ktorí sa zapojili do súťaže O NOVÚ AKTOVKU, pri zápise odovzdali správne vypracovaný súťažný ZOŠIT BUDÚCEHO PRVÁKA, mali šancu získať poukážku na kúpu školskej aktovky. Žrebovanie prebehlo po ukončení zápisu pod dohľadom videokamery, riaditeľky Čítať viac

Bolehlavovia na Lomihlavovi

Posledný aprílový piatok 29. 4. 2022 sa naši žiaci zúčastnili matematickej súťaže Lomihlav, ktorá sa konala na Gymnáziu Alejova v Košiciach. Lomihlav je matematická súťaž štvorčlenných družstiev žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií (sekundy až Čítať viac

Štúrov Zvolen 2022

5. mája 2022 sa uskutočnil v priestoroch Mestského úradu vo Vranove nad Topľou 35. ročník okresnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Po dvoch „covidových“ rokoch, keď táto súťaž v rétorike „mala stopku“, sme sa mohli opäť stretnúť všetci milovníci hovoreného Čítať viac

Naše hlavičky

Dovoľte, aby sme vám predstavili naše úspešné hlavičky. Patrícia Slivková, žiačka 9.A, triedy získala 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a bola aj úspešnou riešiteľkou v krajskom kole. Damián Fedor, žiak 6.B, triedy, získal 1. miesto a Júlia Anna Čítať viac

Exkurzia v botanickej záhrade

Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili exkurzie v košickej botanickej záhrade. Mali možnosť vidieť cudzokrajné byliny a dreviny a rozšíriť si svoje nadobudnuté vedomosti z biológie a geografie. Prešli včelárskym a dendrologickým náučným chodníkom. V skleníkoch si pozreli tropické a subtropické rastliny. Čítať viac