Prikrmovanie vtákov v zime

Žiaci 5. ročníka sa na hodinách biológie oboznámili s témou prikrmovania vtákov v zime. Dozvedeli sa o vhodných druhoch potravy, aj o tých ktoré by im mohli poškodiť. Videli niekoľko typov vtáčích kŕmidiel z rôznych materiálov. Niektorých táto téma natoľko zaujala, že vytvorili vtáčie kŕmidla a umiestnili ich v okolí svojich domovov. Rozmiestnili sme ich aj v areáli školy. Bolo to príjemné a hlavne užitočné spestrenie vyučovania.