DEŇ NIELEN PRE NAJLEPŠÍCH 👍👏✅

Na sklonku školského roka už býva úsmevov a radosti najviac: pódium na školskom dvore patrí oceneným žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach, ale slávnostná a radostná atmosféra patrí všetkým deťom a ich učiteľom – veď všetci pracovali podľa svojich síl a možností. Tohto roku roztancoval celú južanskú spoločnosť spevák Martin Kraus, no najväčším spoločným darčekom bola detská radosť a spontánnosť. Preto všetkým krásne prázdniny a veselé leto! ❤️