👉ZÁLOŽKA DO KNIHY📚

📌 Žiaci našej školy veľmi dobre poznajú projekt “Záložka do knihy spája školy”. Aktívne sa do neho zapájajú každý školský rok.
📌Cieľom tohoto projektu je rozvíjať spoluprácu medzi školami a podporovať u žiakov záujem o čítanie.
📌Aby sme v tomto školskom roku ešte viac prehĺbili kamarátstva a dobré vzťahy medzi spolužiakmi a triedami, projekt sme pozmenili a nazvali sme ho:” ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA TRIEDY”
📌 Žiaci 1.stupňa pristupovali k tvorbe záložiek veľmi svedomito a zodpovedne🖌️🎨. Vytvorili naozaj krásne a pestrofarebné záložky s kresbami svojich literárnych hrdinov.
📌Vzájomne si zhotovené záložky medzi triedami vymenili na spoločných hodinách čítania.
📌Veríme, že pri tejto peknej a tvorivej aktivite vznikli nové kamarátstva, a že sme žiakov povzbudili a priviedli ešte k častejšiemu čítaniu kníh📚👍