Pozvánka do knižnice 📚

Na hodinách literatúry zaujímavo v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou ešte zaujímavejšie. Vyučovanie literatúry sme si spestrili návštevou mestskej knižnice s našimi piatakmi.
Dozvedeli sme sa nové informácie, ktoré nám poslúžia pri návšteve knižnice. Nielenže sme sa zoznámili s jej priestormi, ale oboznámili sme sa aj s podmienkami navštevovania knižnice a so spôsobom ako si knihy vypožičať. A to nebolo všetko! Ochotné pani knihovníčky nám ukázali aj jednotlivé oddelenia knižnice. Nazreli sme do oddelenia novín a časopisov s 3D tlačiarňou, kde mali žiaci možnosť vyskúšať si ako funguje 3D tlač. Prešli sme si aj oddelením pre „dospelákov“, kde sme videli množstvo rôznych žánrov literatúry.
Po pútavej prehliadke knižnicou a jej všetkými časťami sme sa vrátili napäť na detské oddelenie, kde sme sa konečne rozpŕchli k regálom plných kníh.