Fotovoltaika

Ku koncu kalendárneho roka 2023 dostala Základná škola Juh 1054 darček v podobe 89 fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie o výkone 36 kWp. Stalo sa tak vďaka úspešnému projektu zameranému na využitie slnečnej energie v programe ,, Kvalita životného prostredia“, kde škola získala  NFP a môže sa tešiť na úsporu elektrickej energie a aj vďaka tomuto projektu sa správa stále viac ekologickejšou.