Chrípkové prázdniny

V zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou riaditeľka základnej školy, JUH 1054, Vranov nad Topľou prerušuje výchovno-vzdelávací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny v termíne od 25. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Nástup žiakov do školy je 1. 2. 2024.