Opätovné víťazstvo 👏🎉

Prešlo niekoľko dní a víťazi školského kola súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko mali možnosť ukázať svoje rozprávačské umenie v okresnom kole, ktoré 30. 1. 2024 organizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove n. T.
V okresnom kole sa stretlo spolu 32 recitátorov z celého okresu. Naši malí rozprávači sa konkurencie nezľakli a podali vynikajúce výkony.
V najstaršej kategórii 6. – 7. ročník si Emma Mülbauerová vybojovala 3. miesto.
V najmladšej kategórii 2. – 3. ročník síce Ema Saksunová tento rok nezískala pódiové ocenenie, ale jej výkon bol výborný. Ema je ešte len druháčka, a tak veríme, že tohtoročné skúsenosti ju posunú vpred.
V strednej kategórii 4. – 5. ročník sa náš žiak Boris Lipkoš stal víťazom a postupuje do krajského kola. Veríme, že našu školu i okres tam bude úspešne reprezentovať.
Ďakujeme všetkým trom súťažiacim za vzornú prípravu.

ZD