Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ Juh 1054 vo Vranove nad Topľou udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 20. 3. 2024, v zmysle § 150, ods.5, zákona č.245/2008 Z.z. riaditeľské voľno z dôvodu realizácie celoslovenského testovania deviatakov Testovanie 9 2024.