ANGLICKÝ ČITATEĽSKÝ KLUB 🇬🇧📚

Prečo čítať v cudzom jazyku?
♡ čítanie je zábavný a pútavý spôsob, ako si zlepšiť čitateľské zručnosti a rozšíriť slovnú zásobu
♡ spoločné čítanie vedie deti k zlepšeniu sociálnych zručností, pri úlohách k zvýšenej kreativite
♡ vytvára sa pozitívny vzťah a láska ku knihám a k čítaniu v cudzom jazyku
Takéto čítanie si v tomto školskom roku skúsili naši tretiaci. Už teraz sa tešia na nové knižné dobrodružstvá, do ktorých sa ponoria aj na budúci školský rok.