OSLAVA DŇA DETÍ 👭

Sviatok všetkých detí sme v ZŠ Juh oslavovali rôznym spôsobom. Najdôležitejšie je však to, že to bol DEŇ plný zábavy, zážitkov, voľnosti a detského nefalšovaného úsmevu. Niektorí žiaci zažili deň medzi vojakmi, iní si spravili opekačku či pochutnali na zmrzlinke. Nechýbali ani hry a iné aktivity. Všetkým deťom dnes prajeme „šťastné a veselé detstvo“.