Detský výtvarný Vranov

Mladí výtvarníci 

Mladí výtvarníci sa ešte raz stretli na konci školského roka. V Hornozemplínskom osvetovom

stredisku vo Vranove n. T. sa konala vernisáž súťaže Detský výtvarný Vranov.

Okrem MŠ, CVČ, ZUŠ a špeciálnych škôl sa do súťaže zapojilo aj deväť základných škôl.

Patrik Kozák zo VII. A opäť zaujal svojím talentom a s prácou Podivná miestnosť sa umiestnil v

tretej kategórii (od 13 – 15 rokov) na 1. mieste.

Pri tejto príležitosti si svoje ocenenia prevzali aj žiačky Diana Krasuľová z II. C a Jana Remetová z

IX. A za súťaž Vesmír očami detí. Nádejným umelcom blahoželáme a všetkých vás pozývame na

výstavu, ktorá potrvá do 26. júla 2019.