Imatrikulácia

Dňa 23.10.2019 v ŠKD sa stane veľká udalosť.

Do školského klubu budú prijaté deti, ktoré nastúpili do školy a svojím sľubom potvrdia, že sa budú správať a dodržiavať stanovené pravidlá.

Veľká pasovačka sa začne popoludní o 13, 30 hod. v spoločenskej miestnosti.

Nebude chýbať ani diskotéka !