Chrípkové prázdniny – predlžujeme

Vedenie Základnej školy, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2015-R z 31. 10. 2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T predlžuje chrípkové prázdniny do 22. 12., kde následne žiaci prechádzajú na vianočné prázdniny z dôvodu vysokého nárastu počtu chorých žiakov školy aj po termíne vyhlásenom minulý týždeň. Nástup žiakov do školy je 9. 1. 2023.
Prajeme všetkým žiakom a rodičom krásne vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku 2023. Dúfame, že choroba nepokazí čaro Vianoc vo Vašich rodinách.

Mgr. Zlatica Halajová
riaditeľka školy