Chrípkové prázdniny

Vedenie Základnej školy, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2015-R z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T prerušuje vyučovanie a vyhlasuje chrípkové prázdniny od 13. 12. 2022 do 19. 12. 2022, z dôvodu vysokého nárastu počtu chorých žiakov školy. Nástup žiakov do školy je 20. 12. 2022