Workshop Micro:bit v spolupráci s Aj Ty v IT

Žiaci informatickej triedy 5. B absolvovali v pondelok 12. 12. celodenný zážitkový workshop, ktorý bol zameraný na výučbu programovania pomocou micro:bitu. 
V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli základné informácie o micro:bite, ukázali sme si rôzne projekty a zariadenia, ktoré s ním spolupracujú.
V praktickej časti si žiaci vyskúšali prácu s tlačidlami, akcelerometrom, rádiovú komunikáciu, prácu so snímačmi (zvuku, teploty, osvetlenia) a prácu s pinmi – tvorba obvodov s LED diódami.
Workshop uvádzala lektorka M. Pavlinská zo združenia Aj Ty v IT