Lomihlav

V piatok 9. 12. sa v Košiciach uskutočnil 21. ročník matematickej súťaže Lomihlav. Súťažili štvorčlenné družstvá žiakov 7. až 9. ročníka. Naše družstvo zložené zo žiakov siedmeho ročníka Olívia Kovaľová, Ján Hardoň, Juraj Pastirčák, Damián Fedor vyriešilo 15 úloh, 2 hádanky a 2 hlavolamy. Nedostali sa síce na stupienky víťazov (tie obsadili družstvá deviatakov), ale tešíme sa, že vo svojej vekovej kategórii boli suverénne najlepší.