Mendeliáda IV. ročník

„Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú“ je motto  štvrtého ročníka okresného kola chemickej súťaže – Mendeliáda.

Podujatie zorganizoval kabinet chémie. Súťaže sa zúčastnilo 8  základných škôl okresu Vranov nad Topľou. Každú školu reprezentoval žiak siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, spolu 24 žiakov. Dve základné školy sa kvôli  chorobnosti podujatia nezúčastnili, jedna ZŠ účasť nepotvrdila. Cieľom súťaže bola tímová práca, inklúzia, tvorivosť, rozvoj pozorovacích schopností a experimentálnych zručností. Na úlohách  teoretickej a praktickej časti Mendeliády participovali učitelia chémie okresu Vranov n. T.

Výsledky:

  1. miesto ZŠ Sídlisko II – pripravovala Mgr. Mária Vojtková
  2. miesto ZŠ Juh 1054 – pripravovala Ing. Mária Babjaková
  3. miesto ZŠ Bystré – pripravovala Mgr. Jelena Virbová

Všetci účastníci podujatia sú úspešnými riešiteľmi.

Ďakujeme všetkým riešiteľom za preukázané výborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, kolegom učiteľom za prípravu žiakov a vedeniu našej školy – ZŠ Juh, za možnosť realizovať súťaž v novej učebni chémie.

Keďže sa podujatie konalo vo vianočnom období, nechýbali darčeky: mikulášska čiapka, keksík a voňavé mydielko, ktoré na chemickom krúžku so svojimi žiakmi vyrobila Mgr. Ivana Jakubeková.

Ing. Mária Babjaková,   vedúca obvodnej PK chémia