Poznáme úspešných v školskom kole

V utorok 8. marca t. r. sa v školskej knižnici uskutočnilo školské holo tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. a III. kategóriu, teda žiakov 5. až 9. ročníka. Hviezdoslavov Kubín pre prvý stupeň sa uskutočnil 13. 3. 2022, kde sa zúčastnilo 21 súťažiacich. Porota zložená z vyučujúcich slovenský jazyk a literatúru si vypočula 36 podaní umeleckého slova a v mnohých prípadoch bola spokojná s výkonmi súťažiacich. Prvenstvo si však mohol odniesť vždy len jeden v každej kategórii tak, aby mohol potom našu školu reprezentovať 31. marca v okresnom kole. Všetci recitátori si zaslúžia poďakovanie za pracovitosť, úsilie a prácu s umeleckým slovom. Tým najlepším budeme samozrejme držať palce o dva týždne!

Výsledky školského kola HK – I. kategória (žiaci II. – IV. ročníka):

Poézia

 1. Edita FEDOROVÁ (III. A)
 2. Boris LIPKOŠ (II. A)
 3. Juliana ŽONCOVÁ (II. B)

Próza

 1. Ema EXENBERGEROVÁ (II. B)
 2. Juliana POLÁKOVÁ (IV. C)
 3. Júlia SOTÁKOVÁ (II. A)

Mimoriadne ocenenie: Michal NÉMETH (II. A)

Výsledky školského kola:

 1. kategória

Poézia

 1. Diana DANČOVÁ (VI. A)
 2. Kiara DILIKOVÁ (V. B)
 3. Alexandra BAKAJSOVÁ (V. D)
 4. Juraj PASTIRČÁK (VI. B)
 5. Timea JUSKOVÁ (VI. C)

Próza

 1. Lenka PŠENIČŇAKOVÁ (VI. B)
 2. Viliam JONEK (V. B)
 3. Adam PANÁK (VI. D)
 4. Maxim Alex MANDUĽÁK (VI. B)

III. kategória

Poézia

 1. Nina MULÍKOVÁ (VIII. A)
 2. Barbora HRICOVÁ (VII. A)
 3. Peter REPKO (VIII. C)

Próza

 1. Timea TOKÁROVÁ (IX. B)
 2. Oliver HIRKO (VII. B)
 3. Patrícia SLIVKOVÁ (IX. A)