Svetový deň hudby

Na našej škole sme si pripomenuli tento špeciálny deň živým koncertom. A to teda bolo niečo! Spev ľudových piesní, populárnych piesní, hra na flaute, gitare, klavíri spestrili veľkú prestávku. Účinkujúci z prvého aj druhého stupňa, naše budúce superstar, sa predviedli v plnej paráde a nadšené publikum tlieskalo a tlieskalo. Rovnako i malé prestávky boli naplnené hudbou, playlistom podľa výberu žiakov.