Telesná a športová výchova trocha inak

O tom, že pohyb prospieva zdraviu, niet pochýb. Na hodine telesnej a športovej výchovy sa
dá športovať rôzne. Žiačky VI. B a IX. B si to vyskúšali v tanečnom fitnes programe – zumba.
Za takéto obohatenie vyučovacieho procesu vďačíme trénerke Janke.