ČÍTAJME SI 2023

Projekt „Čítajme si…“ vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na
význam literatúry pre detského čitateľa. Tento rok sa do 14. ročníka celoslovenského
čitateľského maratónu zapojila aj naša škola. Čítaním obľúbených kníh tak podporujeme
rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíjame slovnú zásobu či rozlišujeme dobro a zlo. Priestor pre
tvorivosť si mladší žiaci našli výtvarne pri identifikovaní hlavných postáv z jednotlivých
príbehov. Daný deň sa tak do čitateľského maratónu z celkového počtu prihlásených 100 000
detí zapojilo z našej školy 515 žiakov.