Škola v prírode 4.A a 4.D -Vysoké Tatry

V dňoch od 15. 5.-19. 5. sa žiaci našej školy 4.A a 4.D triedy zúčastnili v škole v prírode v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Boli to dni plné zážitkov a poznatkov. Žiaci absolvovali túru ku krásnym studenovodským vodopádom, vychádzku pod Lomnický štít, návštevu múzea TANAPU a ZOO v Spišskej Novej Vsi. Každý deň zažili rôzne dobrodružstvá a veselé aktivity s animátormi a vyšantili sa v bazéne hotela Tulipán. Celý pobyt žiaci absolvovali bez vážnejších úrazov, načerpali mnoho poznatkov o rastlinách a živočíchoch v Tatrách, vyskúšali si, akí sú vytrvalí a ako na nich pozitívne vplýva pobyt v prírode.
Paed.Dr.Dana Gumanová