Dopravná výchova 🚙🚲🛴

Po návrate z prázdnin v septembri sa žiaci našej školy na hodinách prvouky, prírodovedy a triednických hodinách oboznámili s pravidlami cestnej premávky a pravidlami chodcov. Zopakovali si dopravné značky, dopravné prostriedky, ako bezpečne prechádzať cez priechod pre chodcov, ako bezpečne Čítať viac