Deň (NE)osamelých

V pondelok 17. 2. sme si na druhom stupni pripomenuli Deň (NE)osamelých. Kamarátske
skupinky ovládli počas veľkej prestávky chodby aj zborovňu.
Veď už v Knihe kníh sa píše, že kto našiel priateľa, ten našiel poklad…

Ing. Marianna Petíková, RNDr. Marcela Fedorová