KYBERŠIKANA

Kyberšikana alebo Ako nestratiť dieťa vo svete internetu bola téma prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole dňa 18. 2. 2020. Táto téma, spadajúca do projektu ovce.sk, bola smerovaná na žiakov 4. ročníka. O nové a zaujímavé informácie, týkajúce sa napr. nežiaduceho vplyvu internetu  alebo rizík zneužitia informácií na internete, sa so štvrtákmi podelila lektorka z Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Mgr. Martina Jurčová.

Čo je kyberšikana?
Novodobá komunikácia mládeže, „zabíjanie“ nudy pri počítači a zapôsobenie na ostatných účastníkov na stránkach facebooku alebo na „pokeci“. Z nevinnej zábavky sa môže stať nepríjemná nočná mora. Ide o šikanovanie, ktoré sa uskutočňuje v kyberpriestore a ľahko sa to môže týkať aj teba.

Kyberšikana je vážnejšia ako šikanovanie tvárou v tvár! 

VMR