Ruské slovo

28. februára 2020 sa konalo v Kulturparku Košice celoslovenské kolo 14. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy pôvodnej tvorby v ruskom jazyku RUSKÉ SLOVO. Obľúbená súťaž je určená pre žiakov vo veku od šesť do osemnásť rokov. Tohtoročnou témou bola Vďaka za mier! Cieľom súťaže je rozvoj umeleckých schopností žiakov v tvorbe a prednese klasickej a pôvodnej literárne j tvorby v ruskom jazyku. Jej poslaním je rozvíjanie umeleckých schopností mladých, ale aj propagácia ruského umenia a kultúry a tým aj upevňovanie slovanskej vzájomnosti. Našu školu 1. krát na tejto súťaži reprezentoval žiak Daniel Kozák zo VI.B triedy, ktorý básňou ,,Zoja“ od autorky Margarity Aliger, získal krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme.