Žatva na okresnom poli

NECH ŽIJE UMELECKÉ SLOVO!

Vo štvrtok 31. marca t.r. sa v priestoroch  DK vo Vranove n. T. uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2022.

Súťažilo sa v troch kategóriách ( osobitne v poézii a v próze ).

  1. kategória – žiaci 2. – 4. ročníka
  2. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka
  3. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka

Našu školu reprezentovalo 6 recitátoriek, ktoré postúpili zo školského kola.

Odborná porota si v každej kategórii pozorne vypočula všetky podania umeleckého slova a určila poradie najlepších. Radostne konštatujeme, že ani jedna z našich súťažiacich neodišla naprázdno.

EDITA FEDOROVÁ (poézia) – Čestné uznanie

EMA EXENBERGEROVÁ (próza) – 2. miesto

DIANA DANČOVÁ (poézia) – 2. miesto

LENKA PŠENIČŇAKOVÁ (próza) – 1. miesto

NINA MULIKOVÁ (poézia) – 2. miesto

TIMEA TOKÁROVÁ (próza) – Čestné uznanie

Srdečne blahoželáme a naďalej držíme prsty Lenke Pšeničňakovej, ktorá nás bude reprezentovať v krajskom kole v DJZ v Prešove!

Ďakovný potlesk si zaslúžia okrem recitátorov – víťazov aj ich rodičia a pedagógovia, ktorí svojou účasťou prispeli ku krásnemu vzácnemu úspechu.