Výzva na pracovné miesto učiteľky 1. stupňa

Výzva na pracovné miesto učiteľky 1.stupňa ( 4. ročník) – zastupovanie na dobu 4-6 mesiacov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť mailom na skola@zsjuhvv.sk alebo na telefónnom čísle 057/44 64 872 .