Víťazi olympiády z anglického jazyka

Pre najšikovnejších angličtinárov sa 10. 11. uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického
jazyka. Súťažilo sa v troch kategóriách – 1A (6. a 7. ročník), 1B (8. a 9. ročník). V kategórii 1C
si zmerali sily dvaja žiaci, ktorí strávili súvisle viac ako 2 mesiace v zahraničí. Členovia poroty
– vyučujúce anglického jazyka – vyhodnotili náročnú písomnú časť, ktorá preverila žiakov
v gramatike, slovnej zásobe, čítaní a počúvaní s porozumením a taktiež boli svedkami
skvelých príbehov naplnených rozsiahlou slovnou zásobou a veľkou dávkou fantázie v ústnej
časti. V oboch kategóriách si prvenstvo obhájili minuloroční víťazi, na ďalších priečkach sa
objavili nové mená. Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1A
1. Damián Tkáč 7.B
2. Martin Nikolov 7.C
3. Michal Paňko 7.C

Kategória 1B
1. Tomáš Balický 9.A
2. Simona Dankovičová 9.A
3. Tatiana Timkovičová 8.B

Kategória 1C
1. Alexander Štoka 7.A
2. Kadife Karaxha 6.D

Všetkým zúčastneným ďakujeme, Damiánovi a Tomášovi držíme palce na januárovom
okresnom kole 🙂