BRUSEL OCENIL ZŠ JUH

S potešením zdieľame s verejnosťou skvelú správu, že sme v uplynulých dňoch ako
jedna zo šiestich slovenských škôl získali prestížne ocenenie STEM Label od European
Schoolnet, čo je sieť 34 európskych ministerstiev školstva so sídlom v Bruseli. Táto
nezisková organizácia prináša inovácie vo vyučovaní a vzdelávaní svojim kľúčovým
partnerom – ministerstvám školstva, školám, učiteľom, výskumníkom či priemyselným
subjektom.
Označenie STEM Label získala naša škola za mnohé aktivity prepájajúce informatiku
s geografiou, biológiou, za pravidelné workshopy pre žiakov z okolitých škôl či pre verejnosť,
za projekty zamerané na BBC microbity, ich programovanie a prácu s doplnkovými sadami.
V neposlednom rade Brusel ocenil aj našu online prezentáciu medzi školami v zahraničí a
taktiež žiakmi v ostatnom čase obľúbenú krúžkovú činnosť venovanú robotike. Pre našich
učiteľov je však už samozrejmosťou upevňovanie medzipredmetových vzťahov, učenie pre
život a rozvoj osobnostných kvalít žiakov.
Znamená to v konečnom dôsledku, že sme školou, ktorá vyhovuje požadovaným
nárokom na vyučovanie v oblasti STEM vzdelávania: S = sience, veda; T = technology,
technológia; E = engineering, inžinierstvo; M = matematics, matematika.
https://www.stemschoollabel.eu/