Spoločne za lepší a bezpečnejší internet

Dňa 16. 2. 2023 sa v CVČ konala preventívno – osvetová aktivita na tému „Spoločne za lepší a bezpečnejší internet“. Našu školu reprezentovali žiačky 8. ročníka, ktoré svojím posterom poukázali na reálny a virtuálny obraz mladého dievčaťa na sociálnych sieťach. Ich hlavným cieľom bolo ponúknuť svojím rovesníkom rady, ako sa vyrovnať s hejtovaním a hejtermi. Všetky prezentované práce boli zaslané Národnému koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky násilia na deťoch, z ktorých najlepšie vyberie a ocení.